Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008678

OBCHODNÉ MENO: H.A.M. Academy, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29182/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 9. mája 2137/3, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 03 

IČO: 50 146 009

DEŇ ZÁPISU: 02.02.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

3. Poskytovanie sociálnych služieb

4. Prevádzkovanie športových zariadení

5. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

6. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých; odborné zameranie: lekárska služba prvej pomoci – všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých

7. Dopravná zdravotná služba

8. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, stacionár; dialyzačné stredisko; odborné zameranie: nefrológia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Hatem Ahmed Mohammed Abu Murad, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 1257/113, Názov obce: Čierny Balog, PSČ: 976 52 , Dátum narodenia: 11.12.1983, Deň vzniku funkcie: 02.02.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Hatem Ahmed Mohammed Abu Murad, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 1257/113, Názov obce: Čierny Balog, PSČ: 976 52 , Dátum narodenia: 11.12.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1