Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008679

OBCHODNÉ MENO: H.A.M. Medical, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20506/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 9. Mája 2137/3, Názov obce: Brezno, PSČ: 977 03 

IČO: 46 245 448

DEŇ ZÁPISU: 09.07.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výkon odborného zástupcu v povolaní lekár v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v špecializačnom odbore: urgentná medicína – Licencia Slovenskej lekárskej komory č. L1C/BB/1642/13

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Výkon samostatnej zdravotníckej praxe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v špecializačnom odbore: urgentná medicína – Licencia Slovenskej lekárskej komory č. L1A/BB/1655/13

4. výkon odborného zástupcu v povolaní lekár v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, v špecializovanom odbore: urgentná medicína - Licencia Slovenskej lekárskej komory č. L1C/BB/1642/13

5. dopravná zdravotná služba

6. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

7. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

8. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

9. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

10. chov vybraných druhov zvierat

11. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

12. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Hatem Ahmed Mohammed Abu Murad, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 1257/113, Názov obce: Čierny Balog, PSČ: 976 52 , Dátum narodenia: 11.12.1983, Deň vzniku funkcie: 11.04.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Hatem Ahmed Mohammed Abu Murad, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 1257/113, Názov obce: Čierny Balog, PSČ: 976 52 , Dátum narodenia: 11.12.1983

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1