Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008677

OBCHODNÉ MENO: GATIS s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 42472/S

SÍDLO:  Názov obce: Číž 39, PSČ: 980 43 

IČO: 54 200 661

DEŇ ZÁPISU: 13.11.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prípravné práce k realizácii stavby

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Gabriel Szőke, Bydlisko: Názov obce: Číž 39, PSČ: 980 43 , Dátum narodenia: 26.05.1962, Deň vzniku funkcie: 13.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne bez obmedzenia takým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Gabriel Szőke, Bydlisko: Názov obce: Číž 39, PSČ: 980 43 , Dátum narodenia: 26.05.1962

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1