Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008674

OBCHODNÉ MENO: Farma ASIRI s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30691/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Močiar 570/30, Názov obce: Rimavské Janovce, PSČ: 980 01 

IČO: 50 538 454

DEŇ ZÁPISU: 25.10.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja

2. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. reklamné a marketingové služby

6. prenájom hnuteľných vecí

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

10. výroba kŕmnych zmesí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. Csaba Lehocký, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Močiar 570/30, Názov obce: Rimavské Janovce, PSČ: 980 01 , Dátum narodenia: 29.03.1966, Deň vzniku funkcie: 25.10.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje pri všetkých úkonoch v mene spoločnosti samostatne. Pri konaní v mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Csaba Lehocký, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Močiar 570/30, Názov obce: Rimavské Janovce, PSČ: 980 01 , Dátum narodenia: 29.03.1966

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1