Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008665

OBCHODNÉ MENO: BRANSTAV, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22891/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 832/15, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81 

IČO: 46 770 712

DEŇ ZÁPISU: 19.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Administratívne služby

5. Reklamné a marketingové služby

6. Prieskum trhu a verejnej mienky

7. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení -elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Martin Cabánek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 832/15, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81 , Dátum narodenia: 12.02.1986, Deň vzniku funkcie: 19.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený konať konateľ spoločnosti samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Martin Cabánek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 832/15, Názov obce: Žarnovica, PSČ: 966 81 , Dátum narodenia: 12.02.1986

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1