Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008663

OBCHODNÉ MENO: Blahút s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28293/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. M. Hurbana 21, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01 

IČO: 48 200 433

DEŇ ZÁPISU: 03.07.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. stolárstvo

2. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

3. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

4. výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Blahút, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.M.Hurbana 1529/21, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01 , Dátum narodenia: 08.05.1987, Deň vzniku funkcie: 20.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná samostatne konateľ, písomné právne úkony podpisuje svojím priezviskom, ktoré je uvedené spolu s obchodným menom spoločnosti a označením funkcie konateľa.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Blahút, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J.M.Hurbana 1529/21, Názov obce: Banská Štiavnica, PSČ: 969 01 , Dátum narodenia: 08.05.1987

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1