Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Zmena zápisov
R008668

OBCHODNÉ MENO: CORA PM s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35191/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cintorínska 5604/4, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01 

IČO: 51 973 880

DEŇ ZÁPISU: 27.09.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

4. Čistiace a upratovacie služby

5. Administratívne služby

6. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. Poskytovanie služieb osobného charakteru

8. Prevádzkovanie Strážnej služby v rozsahu činnosti § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti): a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, b) ochrana majetku na inom, než verejne prístupnom mieste, c) ochrana osoby d) ochrana majetku a osoby pri preprave, e) ochrana prepravy majetku a osoby, f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, g) prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“), h) vypracúvanie plánu ochrany alebo i) monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste

9. Pánske, dámske a detské kaderníctvo

10. Kozmetické služby

11. Manikúra

12. Pedikúra

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Pavlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská 11/21, Názov obce: Vidiná, PSČ: 985 59 , Dátum narodenia: 19.03.1978, Deň vzniku funkcie: 27.09.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Pavlík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvolenská 11/21, Názov obce: Vidiná, PSČ: 985 59 , Dátum narodenia: 19.03.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1