Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R007997

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 3694/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo námestie 1/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 50 614 339

DEŇ ZÁPISU: 06.12.2016

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

2. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

3. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

4. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

5. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Dizajnérske činnosti

10. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

13. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Sťahovacie služby

16. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

17. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

18. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

19. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

20. Prenájom hnuteľných vecí

21. Administratívne služby

22. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

23. Čistiace a upratovacie služby

24. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

25. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

26. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

27. Informačná činnosť

28. Služby požičovní

29. Verejné obstarávanie

30. Výkon činnosti stavbyvedúceho

31. Výkon činnosti stavebného dozoru

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Jesus Javier Lamaz Diaz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): C. Perez Constanti 11 P04 B, Názov obce: Santiago de Compostela, A Coruňa, PSČ: 15 702 , Štát: Španielske kráľovstvo , Dátum narodenia: 02.08.1971, Deň vzniku funkcie: 27.05.2021

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky koná za organizačnú zložku samostatne.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie zriaďovateľa o zmene predmetu činnosti organizačnej zložky zo dňa 25.01.2017.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Postępu 18A, Názov obce: Varšava, PSČ: 02-676 , Štát: Poľská republika 

PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Obchodný register Okresného súdu pre hl. m. Varšava Číslo zápisu: 0000288135

ŠTATUTÁRNY ORGÁN 

Meno a priezvisko: Alejandro Fernandez Ruiz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Calle Moreto 17 007 DR, Názov obce: Madrid, Štát: Španielske kráľovstvo , Dátum narodenia: 16.05.1975, Deň vzniku funkcie: 06.12.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu: V prípade viacčlenného vedenia pri zastupovaní spoločnosti je vyžadovaná spoločná spolupráca dvoch členov predstavenstva alebo jedného člena s prokuristom. V prípade jednočlenného vedenia spoločnosť zastupuje predseda samostatne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1