Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008230

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU ZAHRANIČNEJ OSOBY: SBM TELEKOMUNIKACE, s.r.o. – o.z. Slovakia

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 4523/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sliačska 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 

IČO: 51 299 887

DEŇ ZÁPISU: 23.01.2018

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

9. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

10. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

12. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

13. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

14. Projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky

15. Projektovanie, montáž, oprava, revízia a údržba telekomunikačných zariadení

16. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

19. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

20. Čistiace a upratovacie služby

21. Administratívne služby

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Jan Holeček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benediktínská 3433, Názov obce: Kladno, PSČ: 27204 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 20.10.1987, Deň vzniku funkcie: 14.12.2022

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky koná samostatne a je oprávnený robiť všetky právne úkony týkajúce sa organizačnej zložky. Pri právnych úkonoch v písomnej forme pripojí k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti s dodatkom organizačná zložka, svojmu menu, priezvisku a funkcii v spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Organizačná zložka bola založená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 21.12.2017 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: SBM TELEKOMUNIKACE, s.r.o.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slánská 2824, Názov obce: Kladno, PSČ: 272 01 , Štát: Česká republika 

PRÁVNA FORMA: spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: Obchodný register vedený Mestským súdom v Prahe, Česká republika Číslo zápisu: oddiel C, vložka 52024

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: Jan Holeček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Benediktínská 3433, Názov obce: Kladno, PSČ: 27204 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 20.10.1987, Deň vzniku funkcie: 01.06.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Za spoločnosť sa konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému či napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1