Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008291

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: W.A.G. payment solutions, a.s., organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 4688/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolstého 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 51 487 799

DEŇ ZÁPISU: 24.03.2018

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov

5. Výroba chemikálií a chemických produktov v rozsahu voľnej živnosti

6. Skladové a pomocné činnosti v doprave

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

9. Prevádzkovanie čerpacích staníc v rozsahu voľnej živnosti

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Martin Vohánka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podolská 103/126, Názov obce: Praha, PSČ: 147 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 11.12.1975, Deň vzniku funkcie: 24.03.2018

 

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Novák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Polianky 7/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 24.06.1974, Deň vzniku funkcie: 31.07.2020

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: V mene organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby koná a podpisuje každý jej vedúci samostatne.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: W.A.G. payment solutions, a.s.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Vítězné pláni 1719/4, Názov obce: Praha, PSČ: 14000 , Štát: Česká republika 

PRÁVNA FORMA: akciová spoločnosť

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register: zapísaná Mestským súdom v Prahe Číslo zápisu: oddiel B, vo vložke č. 6882

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: Martin Vohánka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podolská 103/126, Názov obce: Praha, PSČ: 147 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 11.12.1975, Deň vzniku funkcie: 08.10.2021

Meno a priezvisko: Magdalena Bartos, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zeromskiego 1, Názov obce: Komorow, PSČ: 05-806 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 15.06.1980, Deň vzniku funkcie: 08.10.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu: Spoločnosť zastupuje každý člen správnej rady samostatne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1