Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008251

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: STRABAG AG, organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 1180/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské Nivy 61/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 825 18 

IČO: 35 894 521

DEŇ ZÁPISU:

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Ferenčák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mariánska 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 21.02.1968, Deň vzniku funkcie: 11.03.2008

 

Meno a priezvisko: Ing. Milada Kušnírová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefana Králika 7066/1A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 07 , Dátum narodenia: 27.06.1980, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky budú konať a podpisovať za organizačnú zložku spoločne, tak že k obchodnému menu a sídlu organizačnej zložky pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Organizačná zložka bola zriadená zriaďovacou listinou zo dňa 8.7.2004 v zmysle § 21 ods. 4 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 22.02.2008.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: STRABAG AG

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ortenburgerstrasse 27, Názov obce: Spittal an der Drau, PSČ: 9800 , Štát: Rakúska republika 

PRÁVNA FORMA: akciová spoločnosť

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register a číslo zápisu: zapísaná v obchodnom registri Krajinského súdu Klagenfurt č. zápisu: FN 61689 w

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: 

Meno a priezvisko: Mag. Ing. Manfred Rosenauer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stefan-Fechter-Weg 3, Názov obce: Linz, PSČ: 4020 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 11.04.1957, Deň vzniku funkcie: 01.01.2003

Meno a priezvisko: Franz Urban, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grabengasse 24/Top 36, Názov obce: Baden Bei Wien, PSČ: 2500 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 20.01.1960, Deň vzniku funkcie: 01.01.2003

Meno a priezvisko: Mag. Alexander Loimayr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Arnoldgasse 16, Názov obce: Giesshübl, PSČ: 2372 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 28.03.1979, Deň vzniku funkcie: 01.01.2019

Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Edgar Schömig, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hessenlauweg 14, Názov obce: Stuttgart, PSČ: DEU-70569 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 01.10.1956, Deň vzniku funkcie: 01.04.2013

Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Moritz Freyborn, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Spitzackergasse 6/1/15, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1170 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 01.09.1975, Deň vzniku funkcie: 01.01.2020

Meno a priezvisko: Dipl. Ing. Gerhard Urschitz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rDonau-City-Straße 9, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 26.05.1968, Deň vzniku funkcie: 01.01.2021

Meno a priezvisko: Gerald Kienast, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Losensteingasse 14, Názov obce: Loosdorf / Dist. Melk, PSČ: 3328 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 24.09.1965, Deň vzniku funkcie: 28.02.2007

Meno a priezvisko: DI. DI. Mag. Axel Otto Thomaschütz, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Treffling 221, Názov obce: Seeboden, PSČ: 9871 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 05.08.1975, Deň vzniku funkcie: 01.04.2019

Meno a priezvisko: Mag. Herbert Krutina, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Auf der Hundskehle 8, Názov obce: Breitenfurt bei Wien, PSČ: 2384 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 14.07.1960, Deň vzniku funkcie: 01.01.2005

Meno a priezvisko: Mag. Gerald Zangl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L.-Bernstein-Straße 4-6, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 17.12.1967, Deň vzniku funkcie: 01.04.2021

Meno a priezvisko: Ing. Reinhard Kerschner, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gassen 41, Názov obce: St. Leonhard am Forst, PSČ: 3243 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 06.03.1966, Deň vzniku funkcie: 01.11.2014

Meno a priezvisko: Markus Engerth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Birkengasse 13, Názov obce: Unterolberndorf,, PSČ: 2123 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 01.06.1968, Deň vzniku funkcie: 01.04.2017

Meno a priezvisko: Mag. Wolfgang Zechmeister, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tolleterau 210, Názov obce: St. Georgen bei Grieskirchen, PSČ: 4710 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 10.09.1962, Deň vzniku funkcie: 01.01.2007

KONANIE V MENE ZAHRANIČNEJ OSOBY 

V mene zahraničnej osoby koná: Ak sú menovaní viacerí členovia predstavenstva, spoločnosť zastupujú dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo jeden z nich spolu s prokuristom.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1