Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008279

OZNAČENIE PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY: Univar Solutions s. r. o., organizačná zložka

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 1664/B

ADRESA MIESTA ČINNOSTI: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 54, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 

IČO: 44 544 006

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2009

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU): 

 

Meno a priezvisko: Marten Karl Heiner Windheuser, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zum Schluchtor 10, Názov obce: Ratingen, PSČ: 40883 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 19.05.1971, Deň vzniku funkcie: 21.09.2022

VEDÚCI PODNIKU (ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU) ZAHRANIČNEJ OSOBY JE OPRÁVNENÝ: Vedúci organizačnej zložky je oprávnený robiť všetky právne úkony týkajúce sa organizačnej zložky.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Marcin Jankowiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trzech Budrysow 31 apt 34, Názov obce: Varšava, PSČ: 02-381 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 29.06.1981, Deň vzniku funkcie: 21.09.2022

Spôsob konania prokuristu(ov): Prokurista je oprávnený robiť všetky právne úkony týkajúce sa organizačnej zložky.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 3.12.2008 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 26.07.2010.

3. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 27.10.2010.

4. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 17.10.2011.

5. Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 19.02.2014.

6. Rozhodnutie zahraničnej osoby zo dňa 02.10.2018.

ZAHRANIČNÁ OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Univar Solutions s. r. o.

SÍDLO: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Belgická 642/15, Názov obce: Praha 2, PSČ: 120 00 , Štát: Česká republika 

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

REGISTER A ČÍSLO ZÁPISU DO REGISTRA, V KTOROM JE ZAPÍSANÁ

Register a číslo zápisu: Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka: 111864

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia:

Meno a priezvisko: Paul Graham Bryant, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Magdale, Honley 29A, Názov obce: Holmfirth, PSČ: HD9 6LX , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 19.02.1973, Deň vzniku funkcie: 01.01.2016

Meno a priezvisko: Richard Nigel Hayes, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Knights Close 15, Názov obce: Burbage, Leicestershire, PSČ: LE102QN , Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , Dátum narodenia: 24.08.1969, Deň vzniku funkcie: 31.07.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.

PROKÚRA 

Meno a priezvisko: Marcin Jankowiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trzech Budrysow 31, Názov obce: Varšava, PSČ: 02-381 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 29.06.1981, Deň vzniku funkcie: 01.01.2016

Meno a priezvisko: Zuzana Štefíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 2980/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 30.11.1986, Deň vzniku funkcie: 01.01.2016

Meno a priezvisko: Petr Kučera, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kounicova 254, Názov obce: Klatovy III, PSČ: 33901 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 14.11.1971, Deň vzniku funkcie: 07.08.2019

Spôsob konania prokuristu(ov): Spoločnosť zastupujú vždy dvaja prokuristi spoločne.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1