Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008046

OBCHODNÉ MENO: CS Partner SE

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 2228/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 33, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 47 165 405

DEŇ ZÁPISU: 24.05.2013

PRÁVNA FORMA: Európska spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. administratívne služby

4. reklamné a marketingové služby

5. prieskum trhu a verejnej mienky

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Martin Hantabál, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 18.11.1969, Deň vzniku funkcie: 14.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu: V mene spoločnosti koná a podpisuje člen predstavenstva samostatne.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Marek Morgenstern, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 1158/33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 26.08.1977, Deň vzniku funkcie: 15.06.2016

Meno a priezvisko: Ing. Peter Kret, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Javorová 5743/17, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 21.01.1976, Deň vzniku funkcie: 28.08.2017

Meno a priezvisko: Ing. Petra Agnerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palkovičova 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 18.10.1980, Deň vzniku funkcie: 11.05.2021

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: CompanyService, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06 

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   120 000,000000 EUR

SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   120 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   120 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 100 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1 200,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno nie je obmedzená.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Notárska zápisnica - Vyhlásenie zakladateľa o založení európskej spoločnosti a zakladateľská listina európskej spoločnosti č. N 254/2013, Nz 13662/2013, NCRIs 13969/2013 zo dňa 25.04.2013.

2. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.01.2014.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.05.2014.

4. RJA zo dňa 10.06.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1