Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008032

OBCHODNÉ MENO: C.I.C.- Company Information Center, k.s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 1869/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 

IČO: 52 340 601

DEŇ ZÁPISU: 07.06.2019

PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Kuriérske služby

4. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

5. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Vedenie účtovníctva

8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Informačná činnosť

12. Administratívne služby

13. Poskytovanie služieb osobného charakteru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: komplementár

Obchodné meno/názov: D.I.C.- Data Information Center, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 52 211 576, Deň vzniku funkcie: 07.06.2019

Zástupca

Meno a priezvisko: Friedrich Annerl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hirschstettner Straße 89/5, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 22.12.1949, Deň vzniku funkcie: 07.06.2019

Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý komplementár samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí komplementár svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Komplementári

Obchodné meno/názov: D.I.C.- Data Information Center, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kopčianska 15, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 52 211 576

Komanditisti

Meno a priezvisko: Brenda Annerl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hirschstettner Straße 89/5, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 29.07.1978

Výška vkladu:  250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Deborah Annerl, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hirschstettner Straße 89/5, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1220 , Štát: Rakúska republika , Dátum narodenia: 13.09.1950

Výška vkladu:  250,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1