Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008300

OBCHODNÉ MENO: ZLATA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34380/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cerovská 171A, Názov obce: Šenkvice, PSČ: 900 81 

IČO: 35 915 226

DEŇ ZÁPISU: 04.01.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva,

2. činnosť účtovných poradcov,

3. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

4. administratívne práce,

5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. reklamná a propagačná činnosť,

9. technicko–organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí,

10. obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností,

11. upratovacie služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Zlata Rašková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cerovská 171A, Názov obce: Šenkvice, PSČ: 900 81 , Dátum narodenia: 12.06.1966, Deň vzniku funkcie: 04.01.2005

Meno a priezvisko: Robert Raška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cerovská 171A, Názov obce: Šenkvice, PSČ: 900 81 , Dátum narodenia: 26.05.1966, Deň vzniku funkcie: 04.01.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zlata Rašková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cerovská 171A, Názov obce: Šenkvice, PSČ: 900 81 , Dátum narodenia: 12.06.1966

Výška vkladu: 5 643,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 643,000000 EUR

Meno a priezvisko: Robert Raška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cerovská 171A, Názov obce: Šenkvice, PSČ: 900 81 , Dátum narodenia: 26.05.1966

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 24.11.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1