Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008292

OBCHODNÉ MENO: Water Treatment Technologies s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 137911/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prievozská 4D, Blok E, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 09 

IČO: 52 407 586

DEŇ ZÁPISU: 05.06.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Prenájom hnuteľných vecí

5. Administratívne služby

6. Prípravné práce k realizácii stavby

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

9. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

10. Vedenie účtovníctva

11. Vývoj a výskum v oblasti prírodných a technických vied

12. Činnosť podnikateľských poradcov

13. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava

14. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

15. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

16. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

17. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

18. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

19. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

20. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov

21. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

22. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

23. Výroba zariadení na fyzikálnu úpravu vody

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ladislav Schill, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Astrová 759/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 02.10.1969, Deň vzniku funkcie: 05.06.2019

Meno a priezvisko: Róbert Rusiňák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 48/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 01.04.1980, Deň vzniku funkcie: 05.06.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne do hodnoty 3.000,- EUR. Nad hodnotu 3.000,- EUR konajú v mene spoločnosti dvaja konatelia spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ladislav Schill, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Astrová 759/16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 , Dátum narodenia: 02.10.1969

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: NOVUM SK, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Keltská 88, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1