Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008280

OBCHODNÉ MENO: Urban Residence BD4, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 113086/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 

IČO: 50 439 723

DEŇ ZÁPISU: 02.08.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

5. prenájom hnuteľných vecí

6. prieskum trhu a verejnej mienky

7. administratívne služby

8. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. prípravné práce k realizácii stavby

10. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. inžinierska činnosť a stavebné cenárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Zoltán Müller, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mínešská 1466/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10 , Dátum narodenia: 24.05.1973, Deň vzniku funkcie: 21.12.2016

Meno a priezvisko: Eric Lux, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue des Bruyeres 22, Názov obce: Howald, PSČ: L- 1274 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Dátum narodenia: 19.12.1967, Deň vzniku funkcie: 21.12.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Ikopart 1, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): rue des Bruyeres 22, Názov obce: Howald, PSČ: L-1274 , Štát: Luxemburské veľkovojvodstvo , Iné identifikačné číslo: B 88490

Výška vkladu: 9 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Z.M. s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Legionárska 10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , IČO 35 906 189

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.07.2016 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.09.2016

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1