Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008290

OBCHODNÉ MENO: Vrútky Invest, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 152331/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staromestská 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 53 635 531

DEŇ ZÁPISU: 04.05.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Prenájom hnuteľných vecí

6. Administratívne služby

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Vedenie účtovníctva

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

11. Faktoring a forfaiting

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Grnáčik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hradská 20465/40J, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07 , Dátum narodenia: 07.08.1980, Deň vzniku funkcie: 04.05.2021

Meno a priezvisko: Mgr. Pavol Mazúr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Krížna 11, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , Dátum narodenia: 31.12.1979, Deň vzniku funkcie: 04.05.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Spoločnosti konajú a podpisujú vždy obaja konatelia spoločne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripoja podpisujúci konatelia svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Majetkový Holding, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staromestská 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 35 823 364

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1