Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008287

OBCHODNÉ MENO: VK SERVIS, s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17793/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Geologická 30, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06 

IČO: 35 751 762

DEŇ ZÁPISU: 26.08.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/,

3. upratovacie služby a čistenie mesta,

4. údržba zelene, záhradnícke práce,

5. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

6. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

7. prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Alžbeta Vitkovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Geologická 30, Názov obce: Bratislava - mestká časť Podunajské biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 11.09.1950, Deň vzniku funkcie: 26.08.1998

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť jedná a jej listiny podpisuje konateľ samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Alžbeta Vitkovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Geologická 30, Názov obce: Bratislava - mestká časť Podunajské biskupice, PSČ: 821 06 , Dátum narodenia: 11.09.1950

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 71/98, Nz 71/98 zo dňa 2.6.1998 a jej dodatkom č. 1 vo forme notárskej zápisnice N 141/98, Nz 140/98 zo dňa 31.7.1998 v súlade s ust. § 24, 57, 105-153 zák. č. 513/91 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Z.z.

2. Notárska zápisnica č. Nz 132/2002 zo dňa 10.12.2002 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zmene zakladateľskej listiny a jej úplné znenie. Notárska zápisnica č. N 95/2003, Nz 33212/2003 zo dňa 5.5.2003 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny.

3. Notárska zápisnica N 450/2009, Nz 15251/2009 zo dňa 12.05.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2009.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.10.2009.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.01.2010. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.02.2010.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1