Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008285

OBCHODNÉ MENO: Vistra Corporate Services Slovakia s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 95673/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palisády 32, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 

IČO: 47 600 454

DEŇ ZÁPISU: 20.12.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Počítačové služby

3. Administratívne služby

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Vinkler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smíchovská 2737/96, Názov obce: Praha5, PSČ: 155 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 03.10.1976, Deň vzniku funkcie: 20.12.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Štatutárnym orgánom Spoločnosti je jeden alebo viac konateľov. Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne a nezávisle.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: VISTRA CEE HOLDING LTD, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sotiri Tofini 2nd Floor, Agios Athanasios 4, Názov obce: Limassol, PSČ: 4102 , Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: HE192845

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: VISTRA CORPORATE SERVICES SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): ul. Al. Jerozolimskie nr. 56C, Názov obce: Warsaw, PSČ: 00 803 , Štát: Poľská republika , Iné identifikačné číslo: KRS 0000198838

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.11.2013 a dodatkom č. 1 k nej zo dňa 09.12.2013 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zmena obchodného mena z Trinity Corporate Services Slovakia s. r. o. na Vistra Corporate Services Slovakia s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1