Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008281

OBCHODNÉ MENO: uWannaBeMe s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 165105/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 

IČO: 55 011 560

DEŇ ZÁPISU: 25.11.2022

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

5. Administratívne služby

6. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

7. Dizajnérske činnosti

8. Fotografické služby

9. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

10. Informačná činnosť

11. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

12. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

13. Vedenie účtovníctva

14. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. Finančný lízing

16. Faktoring a forfaiting

17. Prenájom hnuteľných vecí

18. Verejné obstarávanie

19. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

20. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

21. Poskytovanie služieb osobného charakteru

22. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

23. Záložne

24. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Patrik Krehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 405/25, Názov obce: Hul, PSČ: 941 44 , Dátum narodenia: 31.01.1994, Deň vzniku funkcie: 25.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Patrik Krehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 405/25, Názov obce: Hul, PSČ: 941 44 , Dátum narodenia: 31.01.1994

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1