Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008275

OBCHODNÉ MENO: TRIPA HC s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 156865/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 52/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 54 220 068

DEŇ ZÁPISU: 26.11.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

8. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. Administratívne služby

13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Alexis Del Rio Mena, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žltá 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 08.08.1972, Deň vzniku funkcie: 26.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Alexis Del Rio Mena, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žltá 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 08.08.1972

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Darshan Kumar, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kpt. Jána Rašu 33, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 17.05.1989

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1