Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008276

OBCHODNÉ MENO: TROLEX, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 65068/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sedlárska 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 

IČO: 45 563 250

DEŇ ZÁPISU: 14.05.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

3. reklamné a marketingové služby,

4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

6. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

7. administratívne služby,

8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

9. počítačové služby,

10. vydavateľská činnosť,

11. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L.Novomeského 5639/62, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 23.07.1974, Deň vzniku funkcie: 14.05.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Vargová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L.Novomeského 5639/62, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 03.05.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.04.2012.

3. Dodatok č. 1/6/2013 k zakladateľskej listine.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.11.2015

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1