Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008274

OBCHODNÉ MENO: TRINITRON s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 68652/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské luhy 3426/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 

IČO: 36 359 475

DEŇ ZÁPISU: 12.05.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. správa vlastného majetku,

2. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

3. opravy, údržba a servis elektromechanických prístojov - elektromechanických ruliet, výherných hracích prístrojov a videoloterijných terminálov bez zásahu do elektrických častí,

4. prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

7. oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu OU oprava a údržba, E4.3. elektrické zariadenia do 1 000 V

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ivan Perlaki, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Martingenova 38, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 20.05.1970, Deň vzniku funkcie: 21.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ spoločnosti má právo zastupovať spoločnosť samostatne a má právo podpisovať všetky právne akty spoločnosti samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa podpíše samostatne konateľ spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: TIROVILLE MANAGEMENT LTD, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kallitheas, MARILENA COURT, Flat/ Office 3, Názov obce: Paphos, PSČ: 8035 , Štát: Cyperská republika , Iné identifikačné číslo: HE262514

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.12.2005 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.03.2007 a zo dňa 02.04.2007.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.11.2013.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.02.2016

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.09.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1