Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008273

OBCHODNÉ MENO: TREND Consulting, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48799/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rajská 10/a, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 08 

IČO: 43 808 026

DEŇ ZÁPISU: 07.11.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva,

2. administratívna činnosť,

3. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

4. činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov,

5. organizovanie seminárov, školení a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti,

6. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom,

7. obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností,

8. prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov a zariadení v rozsahu voľnej živnosti,

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,

10. automatizované spracovanie dát,

11. správa počítačových sietí a systémová údržba software,

12. poradenstvo v oblasti hardware a software v rozsahu voľnej živnosti,

13. zhotovovanie web stránok a ich následná aktualizácia,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ľudmila Nováková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Záhradami 64/a, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 24.10.1971, Deň vzniku funkcie: 07.11.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná každý konateľ samostatne. Konanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti sa pripojí podpis konateľa.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľudmila Nováková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Záhradami 64/a, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 24.10.1971

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.10.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1