Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008278

OBCHODNÉ MENO: UNIVA Trade s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 86282/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 46 962 701

DEŇ ZÁPISU: 28.12.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnémnu spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Jozef Lukáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribenícka 936/22, Názov obce: Kráľovský Chlmec, PSČ: 077 01 , Dátum narodenia: 27.08.1952, Deň vzniku funkcie: 29.05.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Lukáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribenícka 936/22, Názov obce: Kráľovský Chlmec, PSČ: 077 01 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zakladateľská listina zo dňa 13.12.2012

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.05. 2015.

3. Dňa 27.8.2022 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 32CbR/173/2021.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1