Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008259

OBCHODNÉ MENO: T.S.G. - Security s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 136951/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 88 B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 

IČO: 52 370 682

DEŇ ZÁPISU: 01.05.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

2. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva

5. Poskytovanie služieb informátora

6. Prevádzkovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti

7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

8. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

9. Administratívne služby

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. Finančný leasing

13. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

14. Faktoring a forfaiting

15. Vedenie účtovníctva

16. Poskytovanie služieb osobného charakteru

17. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

18. Čistiace a upratovacie služby

19. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

20. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

21. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

22. Prípravné práce k realizácii stavby

23. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

24. Sťahovacie služby

25. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnotí

26. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

27. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Tomáš Remiš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drobného 1902/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 , Dátum narodenia: 04.11.1989, Deň vzniku funkcie: 24.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: NOE Holding Družstvo, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kubínska 2041/39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 54 802 059

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1