Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008260

OBCHODNÉ MENO: Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 6681/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bajkalská 19B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 

IČO: 31 368 832

DEŇ ZÁPISU: 22.03.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie nákupu a predaja priemyselných tovarov,

2. nákup tovarov za účelom ďalšieho predaja a predaj /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/,

3. reklamné a marketingové služby,

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

9. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Prieskum trhu a verejnej mienky

12. Skladovanie

13. Baliace činnosti, manipulácia s tovarom

14. Poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

15. Administratívne služby

16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. Veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok

18. Vydavateľská činnosť

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Georgios Faidon Kalomoiris, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Avidou 52-54, Názov obce: Ilissia, Atény, PSČ: 15771 , Štát: Grécka republika , Dátum narodenia: 07.10.1974, Deň vzniku funkcie: 16.02.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Juraj Varga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vážska 3560/1, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 11.11.1979, Deň vzniku funkcie: 03.08.2019

Meno a priezvisko: MVDr. Tomáš Laluha, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sputniková 3251/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 28.11.1972, Deň vzniku funkcie: 03.08.2019

Meno a priezvisko: Aleš Lindovský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Olgy Havlové 2896/1, Názov obce: Praha 3, PSČ: 130 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 19.08.1987, Deň vzniku funkcie: 16.08.2018

Meno a priezvisko: Roman Šnajdr, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Masarykovo náměstí 34, Názov obce: Škvorec, PSČ: 250 83 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 17.06.1979, Deň vzniku funkcie: 03.08.2019

Meno a priezvisko: Mgr. Jiří Janka, MBA, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Krahulově 180, Názov obce: Nučice, PSČ: 25216 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 11.09.1975, Deň vzniku funkcie: 28.10.2021

Meno a priezvisko: Barbora Doleželová Balzerová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horní 418, Názov obce: Velká Dobrá, PSČ: 27361 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 27.02.1973, Deň vzniku funkcie: 28.10.2021

Meno a priezvisko: Ing. Maroš Čuchta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľudovíta Rajtera 5257/16, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 31.12.1973, Deň vzniku funkcie: 28.10.2021

Meno a priezvisko: Leonor Lopes Ribeiro da Silva Girao, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jana Masaryka 73/14, Názov obce: Praha 2, PSČ: 120 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 05.07.1985, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Vančo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lazaretská 13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 , Dátum narodenia: 28.11.1977, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Meno a priezvisko: Anna Gieruszczak-Jędrzejewska, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chodkiewicza 5/67, Názov obce: Varšava, PSČ: 02-593 , Štát: Poľská republika , Dátum narodenia: 28.04.1970, Deň vzniku funkcie: 13.01.2023

Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú dvaja prokuristi spoločne. Prokuristi sú splnomocnení na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné plnomocenstvo. Prokursiti nie sú oprávnení scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokuristi podpisujú tak, že k obchodnému spoločnosti pripoja dodatok označujúci prokúru a ich podpisy.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Takeda Pharmaceuticals International AG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Thurgauerstrasse 130, Názov obce: Glattpark (Opfikon), PSČ: 8152 , Štát: Švajčiarska konfederácia , Iné identifikačné číslo: CHE-113.444.401

Výška vkladu: 8 299,000000 EUR, Rozsah splatenia: 8 299,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 299,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 299,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: Shire Slovakia s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , IČO 50 174 975

Obchodné meno/názov: Baxalta Slovakia s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 48, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07 , IČO 50 032 844

PREDAJ

Predaj časti podniku Predaj časti podniku na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 14.12.2011 uzatvorenej medzi NYCOMED s.r.o. a Bracco Imaging Slovakia s.r.o., Karadžičova 8/a, 821 08 Bratislava, IČO: 46182870, ktorej predmetom je predaj časti podniku a to Divízie kontrastných látok.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 2.3.1994 č. N 40/94, Nz 39/94 podľa ust. § 24, § 57, § 105 a nasl. Obch.zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 13462

2. Notárska zápisnica N 175/98, Nz 170/98 zo dňa 29.4.1998, ktorou sa prispôsobila spoločenská listina ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.

3. Notárska zápisnica č. N 245/02, Nz 236/02 zo dňa 17.5.2002.

4. RNDr. Luboš Tesař, deň zániku funkcie konateľa: 31.12.2003. Notárska zápisnica č. N 1267/2003, Nz 125220/2003 zo dňa 22.12.2003.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.07.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného ALTANA PHARMA s.r.o. na nové NYCOMED s.r.o.

6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.8.2009.

7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10. 2012

8. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 14.10.2013.

9. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.12.2013

10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.02.2014.

11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2014.

12. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 17.03.2015.

13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2015.

14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.07.2018.

15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2019.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1