Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008265

OBCHODNÉ MENO: TANK-O-MAT Košice 1, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 9709/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klobučnícka 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 01 

IČO: 31 403 972

DEŇ ZÁPISU: 17.10.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/,

2. sprostredkovateľská činnosť,

3. pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne,

4. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

5. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,

6. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,

7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

8. vedenie účtovníctva

9. prenájom hnuteľných vecí

10. administratívne služby

11. čistiace a upratovacie služby

12. reklamné a marketingové služby

13. faktoring a forfaiting

14. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

15. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

16. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

17. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

18. počítačové služby

19. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

20. výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky a počítačov a kancelárskych strojov

21. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení a zdravotníckych pomôcok

22. výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr

23. prípravné práce k realizácií stavby

24. dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

25. výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií

26. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

27. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

28. sťahovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Marek Roth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábr. L. Svobodu 50, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 08.04.1988, Deň vzniku funkcie: 21.12.2009

Meno a priezvisko: Ing. Michaela Roth, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klobučnícka 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01 , Dátum narodenia: 05.03.1984, Deň vzniku funkcie: 02.05.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ vystupuje menom spoločnosti samostatne a má samostatné podpisové práva.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: PR a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Panenská 24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 51 421 704

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.10.1995 v súlade s §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 16603

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.8.1996, na ktorom boli schválené prevody časti obchodných podielov. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.8.96. Stary spis: S.r.o. 16603

3. Dodatok zo dňa 12.11.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 16603

4. Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 25.6.1998. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.7.1998 v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.

5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2009.

6. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.02.2010.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2013.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.05.2013.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.02.2014.

10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.11.2014.

11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.04.2016. Zmena obchodného mena spoločnosti z Autoclub s.r.o. na TANKOMAT, s. r. o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1