Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008268

OBCHODNÉ MENO: TENDENCIE, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36823/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beskydská 3134/12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 

IČO: 35 945 478

DEŇ ZÁPISU: 14.07.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

4. factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti,

5. reklamná a propagačná činnosť,

6. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

7. administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií,

8. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

9. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, výstav,

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

11. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

12. prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka anglického,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Repková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beskydská 3134/12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 20.06.1958, Deň vzniku funkcie: 03.04.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Konateľ zaväzuje spoločnosť tak, že pri konaní v mene spoločnosti k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a priezvisku a svojej funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Tatiana Repková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beskydská 3134/12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 05 , Dátum narodenia: 20.06.1958

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 7.6.2005 podľa § 57, §§ 105 - 153 Obch. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.9.2011.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.07.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1