Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008245

OBCHODNÉ MENO: SOANSA s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 45114/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Šajbách 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 

IČO: 36 753 807

DEŇ ZÁPISU: 17.03.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností ( realitná činnosť ),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ),

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ),

4. obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou bytového a nebytového fondu,

5. inžinierska činnosť- obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

6. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,

7. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

8. činnosť organizačného a ekonomického poradcu,

9. technicko- organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov, spracovanie projektov a poradenská činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti,

10. prenájom priemyselného, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky, kancelárskej techniky, strojov, zariadení a dopravných prostriedkov,

11. prieskum trhu,

12. vedenie účtovníctva,

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Soňa Žáčiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Šajbách 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 28.01.1971, Deň vzniku funkcie: 16.05.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Soňa Žáčiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri Šajbách 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06 , Dátum narodenia: 28.01.1971

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 01.03.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.05.2012.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 30.05.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1