Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008252

OBCHODNÉ MENO: STRATIO NAI s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 56638/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Studená 15090/12, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 04 

IČO: 44 600 160

DEŇ ZÁPISU: 04.02.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. administratívne služby,

2. prieskum trhu a verejnej mienky,

3. reklamné a marketingové služby,

4. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,

5. poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

10. počítačové služby,

11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

13. vydavateľská činnosť,

14. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

15. faktoring a forfaiting,

16. prenájom hnuteľných vecí,

17. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/,

18. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

19. obstarávanie služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Marek Stupka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislava - Nové Mesto 7576, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 30.06.1971, Deň vzniku funkcie: 04.02.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marek Stupka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bratislava - Nové Mesto 7576, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 30.06.1971

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.1.2009 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.03.2010.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.11.2010. Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine zo dňa 18.11.2010. Zmena obchodného mena z MMAXIMUS s. r. o. na PREDATOR s.r.o.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.06.2012 - zmena obchodného mena.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1