Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008243

OBCHODNÉ MENO: SLSP Social Finance, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 143085/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 48, Názov obce: Bratislava, PSČ: 832 01 

IČO: 52 840 107

DEŇ ZÁPISU: 13.02.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Blažej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mudroňova 79, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 , Dátum narodenia: 05.08.1977, Deň vzniku funkcie: 13.02.2020

Meno a priezvisko: Mgr. Roman Hrabuša, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. Hraničiarov 3728/35, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 03 , Dátum narodenia: 09.12.1976, Deň vzniku funkcie: 13.02.2020

Meno a priezvisko: Ing. Peter Šúrek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenná baňa 1565/34, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 04.06.1976, Deň vzniku funkcie: 25.11.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy dvaja konatelia spoločne. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Slovenská sporiteľňa, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 48, Názov obce: Bratislava, PSČ: 832 37 , IČO 00 151 653

Výška vkladu: 3 050 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 050 000,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Erste Social Finance Holding GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Am Belvedere 1, Názov obce: Viedeň, PSČ: 1100 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 311928 v

Výška vkladu: 2 000 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 050 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 050 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1