Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008242

OBCHODNÉ MENO: Slovenská oceliareň Maxa Aichera s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 131078/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hodžovo nám. 1/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 06 

IČO: 51 846 845

DEŇ ZÁPISU: 01.09.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

2. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

3. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

4. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Dipl.-Ing. Max Aicher, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teisenbergstrasse 7, Názov obce: Freilassing, PSČ: D-83395 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 21.03.1934, Deň vzniku funkcie: 01.09.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Max Aicher GmbH & Co. KG, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teisenbergstr. 7, Názov obce: Freilassing, PSČ: 833 95 , Štát: Nemecká spolková republika , Iné identifikačné číslo: HRA 1075

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.06.2018 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1