Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008249

OBCHODNÉ MENO: STALER s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 75390/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 88 B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02 

IČO: 47 235 373

DEŇ ZÁPISU: 26.08.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa a predaj nehnuteľností,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. reklamné a marketingové služby,

4. prieskum trhu a verejnej mienky,

5. počítačové služby,

6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

7. administratívne služby,

8. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

9. prenájom hnuteľných vecí,

10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

11. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,

12. prípravné práce k realizácii stavby,

13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

14. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

15. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

16. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

17. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

18. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,

19. finančný leasing,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Krisztián Sztojkó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Márta út 18/A, Názov obce: Tuzsér, PSČ: 4623 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 03.12.2002, Deň vzniku funkcie: 14.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Krisztián Sztojkó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Márta út 18/A, Názov obce: Tuzsér, PSČ: 4623 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 03.12.2002

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.08.2011 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.6.2012, zmena obchodného mena na Trefin s.r.o.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zmene sídla spoločnosti zo dňa 14.1.2013

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.01.2013.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1