Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008231

OBCHODNÉ MENO: SCORPIO Slovensko, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40986/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará Vajnorská 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 

IČO: 36 367 567

DEŇ ZÁPISU: 09.06.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,

2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. prenájom strojov a zariadení,

4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

5. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

6. prieskum trhu a verejnej mienky v rozsahu voľnej živnosti,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,

8. vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

9. výroba obalov z plastických hmôt,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ľubica Guzmanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 296/43D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 09.03.1960, Deň vzniku funkcie: 27.01.2009

Meno a priezvisko: Andrzej Mieczyslaw Gosk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): An der Schafbrücke 2/1, Názov obce: Nagold, PSČ: 72202 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 05.10.1976, Deň vzniku funkcie: 01.06.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti konatelia konajú samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme k obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Andrzej Mieczyslaw Gosk, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): An der Schafbrücke 2/1, Názov obce: Nagold, PSČ: 72202 , Štát: Nemecká spolková republika , Dátum narodenia: 05.10.1976

Výška vkladu: 16 597,000000 EUR, Rozsah splatenia: 16 597,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 597,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  16 597,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo 22.5.2006 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.1.2009.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.12.2010.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.05.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1