Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008233

OBCHODNÉ MENO: SEGUM s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 12766/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosákova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 

IČO: 35 705 221

DEŇ ZÁPISU: 18.12.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

3. sprostredkovateľská činnosť,

4. výroba textilných materiálov impregnovaných, potiahnutých alebo laminovaných plastami /gumokokos/,

5. výroba a šitie matracov z čaluníckych materiálov,

6. výroba čalúnených výrobkov.

7. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba,

8. reklamné a marketingové služby,

9. fotografické služby,

10. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Chvála, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jedľová 14932/29, Názov obce: Banská Bystrica - Podlavice, PSČ: 974 09 , Dátum narodenia: 15.06.1974, Deň vzniku funkcie: 29.11.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Chvála, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jedľová 14932/29, Názov obce: Banská Bystrica, PSČ: 974 09 , Dátum narodenia: 15.06.1974

Výška vkladu: 29 875,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 29 875,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Anton Chvála, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevská 8378/3, Názov obce: Bratislava-Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 24.10.1971

Výška vkladu: 19 918,000000 EUR, Rozsah splatenia: 19 918,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  49 793,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  49 793,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.12.1996 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.12.1996 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. tary spis: S.r.o. 19741

2. Výpis zo zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 28. 2. 1997. Stary spis: S.r.o. 19741

3. Notárska zápisnica N 142/98, Nz 73/98 spísaná dňa 16,4,1998 notárkou JUDr. Emíliou Dostálovou v Senici na ktorom bol schválený dodatok č.2 k spoločenskej zmluve v časti sídlo spoločnosti. Notárska zápisnica N 162/98, Nz 82/98 spísaná dňa 29,4,1998 notárkou JUDr. Emíliou Dostálovou v Senici osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o prevode celého obchodného podielu. Notárska zápisnica N 163/98, Nz 83/98 spísaná dňa 29,4,1998 notárkou JUDr. Emíliou Dostálovou v Senici osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zvýšení základného imania novým peňažným vkladom spoločníka a schválený dodatok č.3 k spoločenskej zmluve v súlade s ustanoveniami zák.č.11/98 Zz.

4. - Notárska zápisnica č. N 4/01, Nz 4/01 zo dňa 10.1.2001 - dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.

5. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2001, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, zmena obchodného mena z pôvodného S.G. INVEST s.r.o. na SEGUM invest s.r.o., menovanie konateľa. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.11.2001.

6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.12.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.11.2002.

7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.11.2005.

8. Spoločnosť SEGUM invest s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 705 221 je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SEGUM marketing, s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 754 192, ktorá zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou SEGUM invest s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 705 221. Celé imanie spoločnosti SEGUM marketing, s.r.o., jej práva, záväzky, pohľadávky, známe i neznáme preberá spoločnosť SEGUM invest s.r.o. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2005 o zlúčení so spoločnosťou SEGUM marketing, s.r.o., Viedenská cesta 5, 851 01 Bratislava, IČO: 35 754 192, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 17994/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 484/2005, NZ 57903/2005, NCRls 57204/2005 JUDr. Vladimírom Slezákom dňa 29.11.2005.

9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.2.2009.

10. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.05.2011.

11. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.05.2012.

12. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 02.12.2013.

13. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2014.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1