Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008232

OBCHODNÉ MENO: SEGUM - trade s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11789/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosákova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 

IČO: 35 699 027

DEŇ ZÁPISU: 27.09.1996

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti,

3. Prenájom hnuteľných vecí

4. sprostredkovateľská činnosť v obchode,

5. Marketingové služby

6. reklamná činnosť,

7. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

8. montáž nábytku,

9. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,

11. Faktoring a forfaiting

12. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

15. Vedenie účtovníctva

16. organizovanie športových akcií a podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Anton Chvála, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevská 8378/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 24.10.1971

Meno a priezvisko: Ing. Vlastimil Starec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosákova 3961/5A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 20.04.1972

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Vlastimil Starec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bosákova 3961/5A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 20.04.1972

Výška vkladu:  169 288,980000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  169 288,980000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Anton Chvála, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nevská 8378/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 24.10.1971

Výška vkladu:  169 288,980000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  169 288,980000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   338 577,960000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   338 577,960000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.9.1996 dodatkom zo dňa 26.9.1996 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. Sta y spis: S.r.o. 18748

2. Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa 23.6.1997, dodatok k spoločenskej zmluve č. 1 zo dňa 23.6.1997. Stary spis: S.r.o. 18748

3. Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 23.6.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.10.1998 v zmysle ust. Zák.č. 11/1998 Zb.

4. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 24.3.2000, dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.3.2000.

5. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.6.2000.

6. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 8.7.2002 o zvýšení základného imania. Dodatok č. 5 zo dňa 29.7.2002 k spoločenskej zmluve.

7. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2003. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 07.05.2003.

8. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.10.2007. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.10.2007.

9. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.11.2012.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1