Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008237

OBCHODNÉ MENO: SILAN, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1648/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02 

IČO: 17 323 088

DEŇ ZÁPISU: 22.10.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,

2. realitná agentúra,

3. sprostredkovanie obchodu,

4. vydavateľská činnosť,

5. poradenstvo na kapitálovom trhu okrem činnosti burzových dohodcov,

6. reklama,

7. poradenstvo a sprostredkovanie pri vybavovaní dokladov súvisiacich s vycestovaním,

8. prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku anglickom okrem služieb vymedzených zákonom č. 36/1967 Zb.,

9. obchodné, marketingové, organizačné a ekonomické poradenstvo,

10. poradenstvo a sprostredkovanie pri štúdiu na stredných a vysokých školách na Slovensku a v zahraničí,

11. sprostredkovanie služieb a poradenstvo v službách,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Martin Szabó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lužná 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 04.10.1979

Meno a priezvisko: Irena Szabóová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lužná 10, Názov obce: Bratislava - Petržalka, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 16.10.1953, Deň vzniku funkcie: 21.10.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia, každý samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Martin Szabó, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lužná 10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04 , Dátum narodenia: 04.10.1979

Výška vkladu: 4 980,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 980,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Gabrižová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Za školou 2, Názov obce: Ivanka pri Dunaji, PSČ: 900 28 , Dátum narodenia: 31.07.1973

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Škodný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beckovská 6, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 , Dátum narodenia: 27.10.1969

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 300,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 300,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.9.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3054

2. Spoločenská zmluva uzavretá dňa 30.9.1992 v súlade so zákonom 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 3054

3. Zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 29.3.1993 na ktorom došlo k odsúhlaseniu zmluv o prevode obchodných podielov. Stary spis: S.r.o. 3054

4. Zápisnica z valného zhromaždenia, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu.

5. Zápisnice z valných zhromaždení, ktoré sa konali dňa 19.1.2002 a 25.1.2002. Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 26.2.2002. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 4.3.2002.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1