Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008228

OBCHODNÉ MENO: SAMON spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2131/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levárska 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04 

IČO: 30 840 821

DEŇ ZÁPISU: 30.12.1991

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba pekárenských, cestovinárskych, cukrárskych, cukrovinárskych a cereálnych produktov a prísad

2. - výroba pomôcok pre pekársku výrobu

3. - spracovanie pochutín

4. - obchodná činnosť s poživatinami

5. - predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Kořínek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 1046, Názov obce: Veľké Leváre, PSČ: 908 73 , Dátum narodenia: 25.08.1953, Deň vzniku funkcie: 30.12.1991

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ladislav Hrčka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.Kollára 147, Názov obce: Čáry, PSČ: 908 43 , Dátum narodenia: 30.07.1954

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Kořínek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 1046, Názov obce: Veľké Leváre, PSČ: 908 73 , Dátum narodenia: 25.08.1953

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.12.1991 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1 Zák.č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 4064

2. Zmena spol. zmluvy č. 1 podľa § 764 Obchodný zákonník je z 3.12.1992 živnostenský list vydal Obch. úrad Bratislava 5 dňa 5.5.1992, č.j. 1180/5/92. Starý spis: S.r.o. 4064

3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.7.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.5.1998, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 31.7.1998 a doplnenie spoločenskej zmluvy zo dňa 1.3.1999 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.

4. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.11.2009.

5. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 13.03.2015.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1