Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008221

OBCHODNÉ MENO: RS - com, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37927/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňadická 17 , Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06 

IČO: 35 959 541

DEŇ ZÁPISU: 19.10.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,

3. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti,

4. nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky,

5. servis a montáž telekomunikačných zariadení,

6. reklamná, propagačná a inzertná činnosť,

7. činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia

8. Prenájom hnuteľných vecí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Róbert Ondrejkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňadická 3008/17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 30.04.1978, Deň vzniku funkcie: 19.10.2005

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko a podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Ondrejkovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Beňadická 3008/17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 06 , Dátum narodenia: 30.04.1978

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 22.09.2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 3.6.2008.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.02.2009.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.06.2015

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1