Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008227

OBCHODNÉ MENO: SAMDO s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48142/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 1173/41, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 

IČO: 36 840 190

DEŇ ZÁPISU: 02.10.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

2. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,

3. technicko-organizačné zabezpečenie organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti,

4. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti,

5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby,

6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ),

7. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ),

8. Výkon činnosti energetického audítora

9. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie

10. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

12. Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie: vykurovanie a príprava teplej vody

13. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

14. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

17. Administratívne služby

18. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

19. Projektovanie fotovoltických zariadení

20. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Marian Ružek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 1173/41, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 31.05.1974, Deň vzniku funkcie: 11.02.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Marian Ružek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 1173/41, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 31.05.1974

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18.9.2007 v súlade s ust. §§ 57 ods. 3, 105 – 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.05.2008

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.06.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného ARDON Consulting, s. r. o. na nové SAMDO s. r. o.

4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.12.2016.

5. Rozhodnutie jediného spoločníka č. 1/11/2018 zo dňa 14.12.2018.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1