Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008222

OBCHODNÉ MENO: RUDION s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 115280/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Michalská 9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 50 141 961

DEŇ ZÁPISU: 26.01.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

6. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. Prenájom hnuteľných vecí

8. Administratívne služby

9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

10. Reklamné a marketingové služby

11. Počítačové služby

12. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Prípravné práce k realizácii stavby

16. Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania

17. Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom

18. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

19. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

20. Dizajnérske činnosti

21. Vedenie účtovníctva

22. Prieskum trhu a verejnej mienky

23. Čistiace a upratovacie služby

24. Skladovanie a uskladňovanie

25. Finančný lízing

26. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

27. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

28. Faktoring a forfaiting

29. Záložne

30. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Renvir s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konventná 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.11.2016.

2. Dňa 26.11.2021 sa začalo konanie o zrušení spoločnosti pred Okresným súdom Bratislava I, č. k. 33CbR/259/2019.

3. Okresný súd Bratislava I podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 33CbR/259/2019-35 zo dňa 03.11.2022 zrušil obchodnú spoločnosť RUDION s.r.o., so sídlom Michalská 9, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 141 961. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2022.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1