Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008218

OBCHODNÉ MENO: Ridiculously Qualified Persons s.r.o. v skratke: RQP s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 137317/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 2674/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08 

IČO: 50 769 201

DEŇ ZÁPISU: 10.03.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Vedenie účtovníctva

5. Finančný lízing

6. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

7. Záložne

8. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Administratívne služby

11. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

13. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

14. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

16. Prenájom hnuteľných vecí

17. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

18. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

19. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky

20. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

21. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

22. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

23. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Arpád Kún, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynársky rad 192/5, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , Dátum narodenia: 13.12.1979, Deň vzniku funkcie: 10.03.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.

ODŠTEPNÝ ZÁVOD (INÁ ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA PODNIKU)

TYP ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY: Odštepný závod

OZNAČENIE: Ridiculously Qualified Persons s.r.o. v skratke: RQP s.r.o., odštepný závod Dunajská Streda

ADRESA UMIESTNENIA

Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Poštová 367/1, Názov obce: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI) ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU:

1. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

 

VEDÚCI ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU: 

Meno a priezvisko: Arpád Kún, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynársky rad 192/5, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , Dátum narodenia: 13.12.1979, Deň vzniku funkcie: 12.04.2019

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Arpád Kún, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynársky rad 192/5, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , Dátum narodenia: 13.12.1979

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1