Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008226

OBCHODNÉ MENO: SALZ s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 140280/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sološnická 325/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 

IČO: 52 494 888

DEŇ ZÁPISU: 11.09.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Služby súvisiace so skrášľovaním tela

5. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Administratívne služby

8. Čistiace a upratovacie služby

9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

10. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

11. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Prenájom hnuteľných vecí

15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

16. Poskytovanie služieb osobného charakteru

17. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Lukáš Ostatník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sološnická 325/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 30.12.1978, Deň vzniku funkcie: 11.09.2019

Meno a priezvisko: MUDr. Zuzana Ostatníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sološnická 325/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 19.07.1979, Deň vzniku funkcie: 11.09.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť je oprávnený konať a spoločnosť zastupovať každý konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis a uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Lukáš Ostatník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sološnická 325/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 30.12.1978

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Zuzana Ostatníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sološnická 325/42, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 04 , Dátum narodenia: 19.07.1979

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.06.2019 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1