Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008212

OBCHODNÉ MENO: Rent&Recycle, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 117544/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svoradova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 

IČO: 50 735 756

DEŇ ZÁPISU: 18.02.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

4. Administratívne služby

5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

10. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

11. Prenájom hnuteľných vecí

12. Vedenie účtovníctva

13. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

14. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

15. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

16. Prípravné práce k realizácii stavby

17. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

18. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

19. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

20. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Raninec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 27.12.1969, Deň vzniku funkcie: 27.03.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Róbert Vallo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 6122/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08 

Výška vkladu: 1 666,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 666,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Raninec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 

Výška vkladu: 1 667,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 667,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Weis, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hroboňova 3485/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 

Výška vkladu: 1 667,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 667,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.02.2017 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Špecializovaný trestný súd uznesením sp. zn. 2T/21/2019 zo dňa 05.08.2022 zaistil celý majetok obžalovaného Ing. Branislava Ranineca, bytom Severovcov č. 1475/26A, Bratislava - mestská časť Rusovce a zároveň zakázal obžalovanému Ing. Branislavovi Raninecovi, bytom Severovcov č. 1475/26A, Bratislava - mestská časť Rusovce akokoľvek nakladať so zaisteným majetkom.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1