Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008209

OBCHODNÉ MENO: RAUM, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 47856/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 29. augusta 2281/28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 

IČO: 36 831 433

DEŇ ZÁPISU: 12.09.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom,

2. organizovanie kurzov, školení a seminárov,

3. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

6. reklamné a marketingové služby,

7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. arch. Štefan Polakovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 29. augusta 2281/28, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 02.02.1963, Deň vzniku funkcie: 13.11.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch. Lukáš Kordík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingova 63, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 12.03.1979

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. arch. Štefan Polakovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. 29. augusta 2281/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 02.02.1963

Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchosná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.09.2007.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.6.2008.

3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.2.2012

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1