Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008201

OBCHODNÉ MENO: PROMAKO spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 79876/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierny chodník 16/A, Názov obce: Bratislava-Vajnory, PSČ: 831 07 

IČO: 46 565 116

DEŇ ZÁPISU: 08.03.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

5. počítačové služby,

6. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

7. vydavateľská činnosť,

8. prenájom hnuteľných vecí,

9. administratívne služby,

10. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

11. vedenie účtovníctva,

12. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

13. reklamné a marketingové služby,

14. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,

15. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

16. faktoring a forfaiting,

17. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,

18. fotografické služby,

19. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: pozemné stavby

20. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

21. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

22. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Mazák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 11.04.1957, Deň vzniku funkcie: 06.05.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav MAZÁK, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pribišova 6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05 , Dátum narodenia: 11.04.1957

Výška vkladu: 2 550,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 550,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Marianna MAZÁKOVÁ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čierny chodník 16/a, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vajnory, Dátum narodenia: 26.07.1970

Výška vkladu: 2 450,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 450,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.02.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.05.2013. Zmena obchodného mena spoločnosti z BA Hall Slovakia s. r. o. na PROMAKO spol. s r.o.

3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.05.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1