Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008197

OBCHODNÉ MENO: POWER 2B, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 70009/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svoradova 1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03 

IČO: 45 977 038

DEŇ ZÁPISU: 15.01.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. prípravné práce k realizácii stavby,

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

4. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

8. počítačové služby,

9. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

10. vydavateľská činnosť,

11. finančný leasing,

12. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

13. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,

14. faktoring a forfaiting,

15. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

16. prenájom hnuteľných vecí,

17. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,

18. administratívne služby,

19. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

20. správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty,

21. vedenie účtovníctva,

22. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

23. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

24. reklamné a marketingové služby,

25. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,

26. prieskum trhu a verejnej mienky,

27. fotografické služby,

28. projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Raninec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíkova 17, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 27.12.1969, Deň vzniku funkcie: 06.09.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia spoločnosti, každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Raninec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jašíková 17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03 , Dátum narodenia: 27.12.1969

Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR

Obchodné meno/názov: DEVINEX, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svoradova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03 , IČO 35 768 304

Výška vkladu:  750,000000 EUR, Rozsah splatenia:  750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.11.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

2. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 11.08.2011.

3. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 25.02.2016

4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.04.2016.

5. Špecializovaný trestný súd uznesením sp. zn. 2T/21/2019 zo dňa 05.08.2022 zaistil celý majetok obžalovaného Ing. Branislava Ranineca, bytom Severovcov č. 1475/26A, Bratislava - mestská časť Rusovce a zároveň zakázal obžalovanému Ing. Branislavovi Raninecovi akokoľvek nakladať so zaisteným majetkom.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1