Obchodný vestník 11/2023 Obchodný register Deň vydania: 17.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R008199

OBCHODNÉ MENO: PR SERVICES s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 95140/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košická 49, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 08 

IČO: 47 555 807

DEŇ ZÁPISU: 07.12.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služby obchodného pilota letúňov

2. predaj leteckých prepravných služieb

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

4. reklamné a marketingové služby

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

8. prenájom hnuteľných vecí

9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. vydavateľská činnosť

11. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla

12. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

13. prieskum trhu a verejnej mienky

14. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

15. počítačové služby

16. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

17. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

18. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

19. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

20. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Peter Reisel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nezábudková 2061/8, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 27.04.1985, Deň vzniku funkcie: 07.12.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis, uvedený v podpisovom vzore

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Reisel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nezábudková 2061/8, Názov obce: Topoľčany, PSČ: 955 01 , Dátum narodenia: 27.04.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.11.2013 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1